Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

NGÀY ANH NÓI VỚI EM LỜI YÊU

Ngày anh nói vi em li yêu
C đt tri bng hn nhiên quá đi
Mùa thu rm vàng chu môi cong hn di
Bình minh lên óng ánh liếc mt cưi

Ngày anh nói vi em li yêu c  biếc c chân đi
Sương hé nhy rc chùm chùm n trng
Bin thc tàn đêm t tình cùng cát lng
Đm màu trăng vng vc na câu th

Ngày anh nói vi em li yêu xuân trãi khp bn mùa
Hoa vu quy lt ngã v phía gió
Du môi anh ngp tràn trong hơi th

Đắm lòng em giữa biển nhớ..vô bờ.
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét