Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

CHO NGƯỜI DƯNGBuông ngày
đêm ba vây tôi
Gn lòng
quánh li
mt tri
tương tư
Vt v
na thc
na hư
Vn thơ xếp mãi
lp l chng xong
Gõ vào đêm
nhng hư không
Git mình
kí t
chnh lòng
tr trăn
Nghiêng qua
lt li
my ln
Rp phng
ni nh
người dưng
..nh hoài!
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét