Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

BỒNG BỀNH ĐÊM
Cun cuộn gió
sóng tình anh phơi phi
C riêng em
khe kh rp cúi mình
Mây trãi la
ta hôn dài e p
Lưỡi mch ngm
xon xít xoáy rung ngân

Núi bng bnh
e p gi đùi trăng
Hoa cc lc
ta n tình ngây ngt
Nghiêng si nh
mùa cong mình thiêm thiếp
Đêm gi gn
ta lc hn trong nhau
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét