Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

KHÓA TÌNH

Em khát tình
Tình có khát em không???
Mà uống cạn lửa lòng nhau….
Vẫn khát!
Vắt nát trinh nguyên
Quẫy nụ tình rách toạc
Ngọt rát…có đủ đầy
Hay vẫn khát….khôn nguôi!!!
Anh đặt men nồng lên mắt lên môi
Gieo đê mê
Ngất ngây đôi tòa tháp
Chợt  ngoan hiền
Tim non thôi quẫy đạp
Bởi chốt định hình
Anh khóa chặt….
Vào em!!!
candy