Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

CÓ CHẮC ĐÃ TỪNG YÊU...?
H bng hoe vàng  ngp c li đi quen
Khi anh b  em trong chiu lng gió
Ly cà phê -  b  d
Vn thơ em ng quên!!!

Nng c mãi miết hn nhiên
Đ mc mây cao vn hôn c ri
Mt em nhòe cay đ hoe đến ti
Ngày ...
Có ch
c  vn nguyên ?

L lơi sõng soài cùng vt tóc đêm
Mười ngón tay  thon em t b vào tim v
Thèm mt chút men say
 …… chút đê mê mn nng đôi la
Sóng sánh cùng nhau!

Trăng lng vào trong đáy nước vàng au
Em ghen nên quy nhào rách toan màn nước
S
Nh mt mai khi mình không còn na
Trái tim thôi di hn ta có chc đã…
…. tng yêu???


CANDY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét