Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

NGÀY TRĂNG(đôi dòng thơ họa cho "trăng và em")

Ngày trăng

Anh vén áo chị hằng bỏ mặc em niệm nhớ
Cuội già nghiêng mắt ngó
Ngất mặt trêu đêm

Ngày trăng
Bóng anh lồng bóng nguyệt thật hiền
Cây đa buồn tênh lặng im rên xiết
Đời…
Dẫu có vô vàn lần quấn riết
Biết
Có chắc yêu tin…

Ngày trăng
Em kiễng gót đứng nhìn
Khoe rõ  nụ trinh hồng xinh yếm thắm
Anh vờ tay xoắn
Tụt cả mây bồng
Loang cả bóng
Trăng nghiêng
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét