Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

LIM DIM NÔĨ NHỚ

 thì
ngày d dang trôi
mây nm thiêm thiếp
m côi
vng mùa
vi tay
b mt nhánh ch
đt bun tua ta
thn th tr bông
n tình
n gia
chênh chông
ngt nga
ngt ngưỡng
su đông dâng đy
ngn ngơ
mt lá hao gy
cơn mưa du ái
sa ly tương tư
lp l
thc thc
hư hư
lim dim
ni nh
hình như
tr mình
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét