Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

YÊUDi hn khép li mi cong
Th anh vào sóng bng bnh gic yêu
Bin b lt váy
liêu xiêu
Khép h k đá
nâng niu du mùa
Môi trăng
em khéo
hng h
Dìu anh
vào gia
vườn thơ
ngát tình
Cài then
khóa cht
đnh hình
Trăm năm
mt gic
thanh bình
là đây…
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét