Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

KHÔNG ĐỀ

nắng mòn cuối bãi phân ly
biển dồn bước sóng ôm ghì lấy nhau

em ngồi khóc bởi vì đâu
vắng anh thơ cũng nhạt màu anh ơi

gió đem thương nhớ về trời
mình em ướt phía ngậm ngùi mưa loang


CANDY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét