Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

KHÔNG ĐỀ

Em ngồi ngắt sợi tóc xanh
Se vào từng cái mong manh gửi người

Mùa đang ném áo bên trời
Riêng em ném vết đồi mồi tương tư

Ngắt lòng anh những vi vu
Mình em gieo gió phía hình như yêu

Nhớ anh vấp cả nắng chiều
Câu thơ tím những liêu xiêu chúng mình

18.04.2014


candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét