Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

ĐÊM VĨNH HẰNGMơn man gió
sòng soài ngơi ngã bin
lp lòe đêm
thao thc mnh trăng gy
long cong rơi
 sương dy thì
 hé n
vươn ngc trn
c khát cháy
heo may
giơ tay hng
git thi gian rơi vi
ph vào đêm
chút em p
tu
i mùa
dìu nhau bước
gia mưa hôn bin nh
đêm vĩnh hng
ta lc gia
cõi mơ
candy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét